• Ponúkame Vám priestor pre Vašu reklamu vo formáte A5 za rozumnú cenupráve u nás vnašom nípojovom a jedálnom lístku.

    Viac info u majiteľa podniku.

    Uzávierka reklám do konca decembra 2010.